קבוצת רכישה

תושבים ברבות מן הערים ומתחמי המגורים בארץ כבר לא מסתפקים במגורים של שכנות משותפת, ומתחילים את ההתארגנות ההדדית ביניהם כבר בשלב רכישת הקרקע ובניית בניין הדירות.

התארגנות זו, המכונה גם קבוצת רכישה, מאפשרת לבעלי הדירות העתידיות לעבור יחד, באופן מוסדר ופשוט יותר, את תהליך הקמתו של הבניין, וכן ליהנות מהטבות שונות ומכוח מיקוח משופר מול הקבלן המבצע את הפרויקט.

מהי קבוצת רכישה?

קבוצת רכישה הנה התארגנות של מספר אנשים פרטיים, לצורך רכישת קרקע לבנייה והקמתו של בניין לצרכי מגורים או מסחר.

קבוצת רכישה מקנה לחבריה חסכון משמעותי במיסוי (מע”מ ומס רכישה), כל עוד החברים בה הנם אנשים פרטיים ויחידים, ולא תאגיד או חברה.

יתרונותיהן של קבוצות רכישה

להתארגנות בקבוצת רכישה לטובת תהליכי רכישת קרקע ובניית מבנה מגורים משותף יתרונות כבדי משקל:

  • הטבות מס: פטור מתשלום מע”מ (ששיעורו 16.5%) על הקרקע לבנייה, היטלי פיתוח ואגרות בנייה ופטור ממס הרכישה על הדירה (יש לשלם מס רכישה על הקרקע בלבד, בשיעור של 5%).
  • חיסכון בתשלומים ליזם: כשקבוצת רכישה מתארגנת לקניית קרקע ובניית מבנה מגורים, החברים בה פטורים מתשלום ליזם, היות והם עצמם נחשבים ליזמי הפרויקט.

העלויות המשולמות לקבלן המבצע הן סביב 8% בלבד מערך הנכסים, ולא 17% כמקובל בקרב יזמים.

  • היעדר תלות במצבה הכלכלי של החברה הקבלנית: מתוקף בעלותה של קבוצת הרכישה על הקרקע, והיותה של החברה הקבלנית נותן שירות שנשכר על ידה, לא מתקיימת תלות של חברי הקבוצה במצבו הכלכלי של הקבלן.

בנוסף, מקובל לחלק את התשלום לשלבים המסונכרנים על פי התקדמות הפרויקט בפועל, מה שמעניק בטוחה נוספת לחברי קבוצת הרכישה.

  • אישור קל של מימון בנקאי: בשונה מבניית המבוצעת על ידי יזם, בה קיימת דרישה להציג מספר דירות מינימלי שנמכר מראש כבטוחה לבנק, בקבוצת רכישה כל הדירות נחשבות לכאלה שנרכשו מראש, ולכן קל מאוד להשיג מימון בנקאי לפרויקט.
  • חסכון בדמי ניהול ושיווק: היות והדיירים העתידיים של מבנה המגורים עצמו הם אלו שמנהלים את הפרויקט, ולאור כך שאין כל צורך לשווקו, כי הדירות נמכרו מראש, מתקיים חיסכון משמעותי בדמי הניהול והשיווק.

 

שאלות נפוצות

מחירי דירות שנרכשות במסגרת קבוצת רכישה עשויים להיות מופחתים בשיעור של 10%-20% ביחס לנכסים זהים שנרכשים מיזם.

במרבית המקרים, חברה קבלנית מקצועית, כדוגמת נועם סהר יזמות ובנייה, מבצעת את הפרויקט תחת השגחתו ובקרתו של וועד נציגי קבוצת הרכישה, שנבחר ופועל באופן התנדבותי.

בבחירת החברה הקבלנית המבצעת חשוב לשים לב לסטנדרטי הבנייה כפי שהם באים לידי ביטוי בפרויקטים קודמים שהוקמו על ידה, לאמינותה ההכרחית על מנת לעמוד בתקציב ובלוחות הזמנים וליציבותה הפיננסית.

בבחירת קבלן מבצע לפרויקט שלכם, אל תתפשרו על פחות מחברה בעלת מוניטין, איתנות כלכלית וניסיון מוכח, חברה כמו נועם סהר יזמות ובנייה.

בהחלט כן!

במידה שמקורה של הקרקע לבנייה במנהל מקרקעי ישראל, יידרשו חברי קבוצת הרכישה לשלם עליה מע”מ בכל מקרה, היות והמנהל עצמו נחשב כעוסק.

חשוב להבין שהבנק המממן מאשר לכל חבר בקבוצת הרכישה בנפרד הלוואת משכנתא, אף במקרה שיש בידי מי מהם הון עצמי מספק מראש, וזאת כתנאי חוקי ומחייב.

לפיכך, במקרה של אי עמידה בהתחייבויות הכספיות מצד מי מחברי הקבוצה, מוטל על הבנק להשלים את חלקו, תוך שהוא עתיד להיפרע מן ההלוואה עם סיומו של הפרויקט, באמצעות מכירת הדירה ומימושו של הנכס.